UPOZORNĚNÍ S VAROVÁNÍM

 UPOZORNĚNÍ S VAROVÁNÍM

ČESKOU POLITICKOU SFÉRU SHLEDÁVÁM DLOUHODOBĚ PROLNUTOU SFÉROU IT A MEDIÁLNÍ.. STYLEM VŮČI LIDU ZNAČNĚ KŘIVÁCKO AŽ BESTIÁLNÍMI, COBY TAKOVÝ ŠMODRCHEL.. KLAN.

NEJEN DEZINFORMAČNĚ, ALE ZEJMÉNA JIMI TĚ, LIDE ČR, EU, SVĚTA: DEZORIENTAČNĚ.. TEDY S JEJICH KAŽDODENNÍMI SNAHAMI TĚ RŮZNĚ PO SVÉM, MANIPULATIVNĚ: DEZORIENTOVAT. DALO BY SE I ŘÍCI, ŽE TOTO JE STYL SOVĚTSKÝ.. RESPEKTIVE POST_SOVĚTSKÝ, V DNEŠKU. 

MŮŽE BÝT ZNAČNĚ PROBLEMATICKÉ TOHLE LIDMI ROZPOZNAT VŽDY A VČAS.. NO, JSOU TAK TIHLE.. KLANOVÍ, TAHLE SEKTA, ..PODLE MÉHO NÁZORU I ZKUŠENOSTÍ S NIMI, PO DLOUHODOBÉM JICH I POZOROVÁNÍ.. MYSLÍM ZNAČNĚ NEBEZPEČNÍ JAK PRO VNITŘNÍ, TAK I VNĚJŠÍ BEZPEČNOST STÁTU, EVROPY, PRO I TAK SVĚT.. S NIMI LID VALÍC SE VSTŘÍC DO KELU JEJICH. TEDY MOJE DOPORUČENÍ ZNÍ:

.. 

TOHLE CELÉ MONSTRUM JE NUTNO PERSONÁLNĚ OBMĚNIT. JINAK.. LIDE, JSI S NIMI V KELU.. JEJICH.

.. 

TEDY MOJE DOPORUČENÍ ZNÍ:

VŽDY VNÍMEJTE U SLEDOVÁNÍ JICH.. MUSÍ LI TO KDY BÝT, SVÉ VLASTNÍ POCITY, SVÉ SRDCE. TO BY VÁM MĚLO NAPOVĚDĚT.. CO, KDE, KDY A JAKÁ JE PŘESNĚ PRAVDA. S NIMI ALE NE. S NIMI JE PRAVDA CCA NA 50%..ZBYTEK JE KŘIVÁCKEJ TOXICO HUMUS.. TAK TIHLE ŽIJÍ. JINAK ŽÍT.. JINAK TO DĚLAT, Z CCA 50%PERSONÁLNĚ..KLAN TEN.. NECHTĚJÍ.

 ( JP )

UPOZORNĚNÍ S VAROVÁNÍM (2):

V POJETÍ MÉHO_PÍSMA JEJ NAHLÍŽÍM POJMY: 'JP~INFOs' .. CELOSTNÍ_MEDICÍNA  .. JESUS_SCHOOL. TO PROTO, ŽE MOJE TEXTY ( KROMĚ NE VŽDY MOJÍ_POEZIE SAMOZŘEJMĚ) VYCHÁZEJÍ Z PRINCIPŮ PŘÍRODNÍCH, KOSMICKÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ JSOU OBVYKLE I SHLÉDNUTELNÉ V REALITĚ, Z PRINCIPŮ I HUMANITA, KŘESŤANSKÝCH HODNOT, ZAHRNUJÍCÍCH I EKUMENIKU, RELIGIONISMUS.. OVŠEM TAKÉ VŽDY V JEDNOTĚ S VĚDOU I SE MNOU, S KOSMEM/TAO/S NEJVYŠŠÍM. PROTOŽE: JINAK TO ANI NEJDE.. JÍT NEMŮŽE. 

?? ŽE ?? 

KAŽDÉ MOJE SLOVO JE PROVĚŘITELNÉ, DOLOŽITELNÉ. CO SE TÝKÁ MÉHO RECEPTÁŘE PRO ZDRAVÍ, TEN JSEM NAPSAL COBY MOU AUTORSKOU LÉČITELSKOU METODU UCELENOU, ZAHRNUJÍCÍ I VĚDECKOU MĚŘITELNOU VYSOCE SOFISTIKOVANOU A PRO ZDRAVÍ ZÁSADNÍ METODU SLEDOVÁNÍM HODNOTY pH TĚLA.. S_ODKAZY I NA VĚDECKÉ STUDIE LÉKAŘSKÉ, KTERÉ TO POTVRZUJÍ, ČI JSOU S TÍM V SOULADU. S DAROVÁNÍM TOHOTO RECEPTÁŘE LIDSTVU CHARITATIVNĚ.. ZDARMA. 

VAROVÁNÍJSOU MEZI NÁMI LIDÉ, MEDIÁLNÍ.. (ALE I JINDE ) NA RÁDIOVÉ STANICI 92,6FM, I V ČESKÉ_TELEVIZI..  MODERÁTORŠTÍ A SPOL. , KTEŘÍ KŘIVÁCKY VYVOLÁVAJÍ U LIDU NEDŮVĚRU V PRAVDU. V_TO, O ČEM PÍŠI PRO BLAHO LIDU NEJEN V ČR. DĚLAJÍ TO ZÁKEŘNĚ, SE ZNEUŽÍVÁNÍM SLOVA, PSYCHOLOGIE, A VŠEHO CO MAJÍ K DISPOZICI, PRO VLASTNÍ DOJEM MOCI NAD VŠEMI, OVŠEM JAKSI JEN PRO POKŘIVENOST TU..PO MENTAL CZECH_POST_SOVĚTSKY. JDOU I DÁL V TOM, SATANISTICKY, A NEHODLAJÍ TOHO NECHAT. JE NUTNO JE PERSONÁLNĚ VYMĚNIT !!! 

~~~

Populární příspěvky z tohoto blogu

"PODANÉ RUCE" } TÉMATA } LIDSKÁ DŮSTOJNOST } ZDRAVÍ } UDRŽITELNOST ŽIVOTA NA ZEMI } ATD, ATP..INFO

"LIDÉ ČR".. "LIDE_ČR".. NEVÁHEJ, NESTŮJ, A POJĎ!